กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> แบบสำรวจความคิดเห็น
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดแบบสำรวจความคิดเห็น ข่าว/บทความทั้งหมด

แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจ "การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)"
แบบสำรวจความพึงพอใจ "การนำส่งงบการเงิน กรณีผู้นำส่งเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด"
แบบสำรวจความพึงพอใจ "การแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีครั้งแรก"
แบบสำรวจความพึงพอใจ "การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น"
แบบสำรวจความพึงพอใจ "การจดทะเบียน การแก้ไขรายการจดทะเบียน และการยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ"
แบบสอบถามความพึงพอใจข้อมูลธุรกิจที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการรับงบการเงิน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th