กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ผู้รับหลักประกันกลุ่มใหม่)" วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องทิพวรรณ ชั้น G โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs" ในวันพุทธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
x
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 7 (4-5 เม.ย.61)
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง " Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจำกัด
บริษัทมหาชนจำกัด
หอการค้า
สมาคมการค้า
ประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน
แนวทางปฏิบัติ/คำวินิจฉัย
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่ง ตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th