กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมอมรี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญร่วมสัมมนา "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอวาด้า โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จั
x
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์" ประจำปี 2562 (3หัวข้อ)
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> ข่าวกรม (Press release)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรม (Press release) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกรม (Press release)
กรมพัฒน์ฯ ติดเครื่อง เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้า “โชวห่วย โชว์สวย” ในภาคเหนือ (28 มิ.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดสัมมนา “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงใต้สร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (21 มิ.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าจัดอบรม “พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
ดันธุรกิจโลจิสติกส์ พิชิตตลาด AEC ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO (21 มิ.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน “สร้างโอกาสทางธุรกิจในเขตการค้าเสรีด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ประจำปี
การจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2556 (17 มิ.ย. 2556)
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2556 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 6,175 ราย เพิ่มขึ้น 1,394 ราย คิดเป็น 29% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2556
ดีเดย์ 17 มิ.ย. 56 KBank เปิดบริการ e-Certificate ทุกสาขาทั่วประเทศ (17 มิ.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร หรือ e – Certificate ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นี้ ณ เคาน์เตอร์ให้บริการของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยดูงานนวัตกรรมการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร (17 มิ.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยศึกษาดูงานนวัตกรรมการให้บริการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยนายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดี
พาณิชย์ จัด “Franchise Day” กระตุ้นธุรกิจไทยไปแข่งในอาเซียน (13 มิ.ย. 2556)
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน “Franchise Day” เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันผ่านการจัดสัมมนาการนำเสนอธุรกิจการให้คำปรึกษาพร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจ
ณัฐวุฒิ! นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ในโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย (10 มิ.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า
5 เดือน ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 143 รายเม็ดเงิน 8,929 ล้านบาท จ้างงานไทย 2,303 คน (29 พ.ค. 2556)
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
New Wave e-Commerce สร้างคลื่นลูกใหม่ผู้ประกอบธุรกิจไทย (29 พ.ค. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ “New Wave e-Commerce สร้างคลื่นลูกใหม่ผู้ประกอบธุรกิจไทย” โดยจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ และใช้เป็นเครื่องมือขยายตลาด
กำชับธุรกิจทั่วประเทศส่งงบการเงินให้ทัน 31 พ.ค.นี้ (20 พ.ค. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำชับธุรกิจกว่า 500,000 ราย ทั่วประเทศที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้องนำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
การจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน 2556 (8 พ.ค. 2556)
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2556 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 4,781 ราย ลดลง 972 ราย คิดเป็น 17% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2556
ณัฐวุฒิ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “ร้านโชวห่วย โชว์สวยต้นแบบ” พร้อมร่วมกิจกรรม “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม” (7 พ.ค. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดในงาน “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจ ช่วยสังคม” เริ่ม 25 เม.ย. – 15 พ.ค. 56 ณ ร้านค้าส่ง 78 ร้าน และร้านค้าปลีกเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ร้าน ทั่วประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจสหกรณ์ (30 เม.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจสหกรณ์” ในวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ด จังหวัดนครศรีธรรมราช หวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาด AEC
กรมพัฒน์ฯ ล่องใต้สร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (30 เม.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าจัดอบรม “พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช หวังให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
เม.ย. 56 ต่างชาติหอบเงินลงทุนไทยทะลุ 5,000 ล้านบาท (26 เม.ย. 2556)
นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556
การจดทะเบียนธุรกิจเดือนมีนาคม 2556 และไตรมาสแรก ปี 2556 (23 เม.ย. 2556)
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในเดือนมีนาคม 2556 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,753 ราย เพิ่มขึ้น 17 รายคิดเป็น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เตือน! ซื้อสินค้า Online กับเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น (23 เม.ย. 2556)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า Online กับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ โดยในปีนี้กรมได้ออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 32 เว็บไซต์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์ เปิดตัวร้าน “โชวห่วย โชว์สวย” ต้นแบบพร้อมจับมือพันธมิตร พัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ (2 เม.ย. 2556)
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ 16 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมบูรณาการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความร่วมมือและเกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกันเพื่อก้าวนำในตลาด AEC

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34]
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th