กรมพัฒน์ฯ จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ นำผลงานวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

กรมพัฒน์ฯ จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ นำผลงานวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
พร้อมสนับสนุน SMEs ไทยใช้นวัตกรรมต่อยอดพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
สอดรับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0