กรมพัฒน์ฯ ส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่แข็งแกร่งและรวดเร็ว

กรมพัฒน์ฯ ส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่แข็งแกร่งและรวดเร็ว
 
                    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้หลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์เป็นทางลัด สู่ความสำเร็จ โดยดำเนินการแล้ว 18 รุ่น 669 ธุรกิจ มั่นใจ!! ร้อยละ 30 ของผู้ผ่านหลักสูตรจะสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจให้มีศักยภาพ ขยายธุรกิจไปได้ไกล และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่อไป
                    นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสร้างธุรกิจให้แข็งแรง เติบโตแบบก้าวกระโดดหรือขยายเครือข่ายไปทั่วโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เนื่องจากขณะนี้มีกลยุทธ์การตลาดประกอบกับเครื่องมือทางธุรกิจได้พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้พบทางลัดเพื่อประสบความสำเร็จด้วยตนเองได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญหนึ่งก็คือ