กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์สสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย เตรียมพร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์สสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย
เตรียมพร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน