พาณิชย์' ชวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชวห่วยในพื้นที่กรุงเทพ ติดอาวุธทางการค้าให้ธุรกิจ

พาณิชย์