ลงนามถวายพระพร

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562