พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตร จำนวน 99 รูป ณ ลานชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562