ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ จับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย)