ของดีออนไลน์ by DBD

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี
นายเทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการร่วมลงนาม ณ ห้อง KM ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562