หอการค้าอเมริกาแห่งประเทศไทยเข้าหารือประเด็น "การอำนวยความสะดวกและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนชาวต่างชาติในประเทศไทย"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ Ms.Heidi Gallant Executive Director, American Chamber of Commerce (AMCHAM) หอการค้าอเมริกาแห่งประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าหารือ "การอำนวยความสะดวกและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนชาวต่างชาติในประเทศไทย" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562