ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "การวางแผนธุรกิจสำหรับ Online e-Commerce" วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ขอเชิญสม้ครเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "การวางแผนธุรกิจสำหรับ Online Business"
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
 
 
สมัครได้ "ที่นี่"