ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบควบคุมบริหารจัดการส่วนกลาง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)