สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย