คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพะเยา ที่ (ถ)2/2561 เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริาัทออกจากทะเบียน จำนวน 44 ราย (20/09/2561)
x
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพะเยา ที่ (ถ) 1/2561 เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี จำนวน 25 ราย (26/06/2561)
x
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริกษัทจังหวัดพะเยา เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (19/06/2561)
x
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพะเยา เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16/02/2561)
x
อ่านทั้งหมด ...     
 
 
  facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์