เข้าสู่ระบบ
ลูกหนี้ค่าหุ้น
เมื่อจดทะเบียนบริษัทและเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระ ต้องแสดงรายการลููกหนี้ค่าหุ้นไว้ที่ทรัพย์สินหรือเป็นส่วนหักทุน
กรณีแสดงรายการที่บัญชีทรัพย์สิน จัดประเภทเป็นหมุนเวียนหรือไม่
dlattand 29 มิถุนายน 2558 21:49:13 IP: 101.109.207.148 แจ้งลบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
กรณีจดทะเบียนบริษัทกับนายทะเบียนและได้แจ้งการชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว กิจการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักฐานการจดทะเบียนมิเช่นนั้นอาจถือว่าแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นเท็จ แต่หากกรณีที่มีการแจ้งให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและยังชำระไม่ครบสามารถบันทึกเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
(ทั้งนี้กิจการต้องบันทึกตามข้อเท็จจริงและเป็นไปตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรูป