เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
การยื่นขอแก้ไขชื่อกรรมการผู้ลงนาม
majang6957 14 มีนาคม 2563 16:42:30
18 0
การจดจัดตั้งบริษัทแบบหุ้นบุริมสิทธิ์
majang6957 14 มีนาคม 2563 16:39:47
3 0
การขอเข้าพบกรม
majang6957 13 มีนาคม 2563 18:31:12
17 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
16 มีนาคม 2563 15:26:35
รายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน
Ravipa 11 มีนาคม 2563 08:57:58
7 0
การถือหุ้นข้าราชการ
Pp 11 มีนาคม 2563 01:38:21
10 0
กรณีชื่อที่จองหมดอายุ
เมล์ 10 มีนาคม 2563 09:46:57
7 0
การประชุมผู้ถือหุ้น
ดารุณี 6 มีนาคม 2563 15:54:16
27 12 Jepunngentok
10 มีนาคม 2563 09:38:19
ทายาทหุ้นสวนผู้จัดการตาย
อุสา 5 มีนาคม 2563 13:24:49
12 0
หนังสือมอบอำนาจ
Downy 3 มีนาคม 2563 19:40:50
18 0
สอบถามการเปิดร้านเพ้นเล็บ ต่อขนตา
เชอรี่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11:11:44
19 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
3 มีนาคม 2563 16:06:16
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ
6 มีนาคม 2563 02:08:22
2 0
สินเชื่อธุรกิจ
ธนเทพ 6 มีนาคม 2563 02:01:18
4 1 ธนเทพ
6 มีนาคม 2563 02:02:20
ต้องการจดทะเบียนสำนักพิมพ์ ขายออนไลน์
ศรายุธ 3 มีนาคม 2563 11:57:02
11 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
16 มีนาคม 2563 15:17:51
ตัวแทนจำหน่าย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไหมครับ
พิสิฐ คำกองแก้ว 28 มกราคม 2563 13:12:42
5 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
7 กุมภาพันธ์ 2563 09:56:26
การตั้งบริษัทเป็น Joint Venture
Bow 16 ธันวาคม 2562 15:02:50
25 0
พนักงานราชการหน่วยงานของรัฐ จดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่คับ
อดิศักดิ์ 7 พฤศจิกายน 2562 16:21:07
29 0
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
LGI Office 12 กันยายน 2562 11:02:20
71 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส 9 กันยายน 2562 01:27:02
43 1 สถาพร ก่อพูนศิลป
19 กุมภาพันธ์ 2563 13:22:25
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
53 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิ 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
73 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
77 1 ธนเทพ
6 มีนาคม 2563 21:36:04
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
119 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
90 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
124 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
301 1 ชฎารัตน์
14 มิถุนายน 2562 16:06:52
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
298 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
333 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
274 2 กองข้อมูลธูรกิจ
10 มกราคม 2563 13:12:20
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
521 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
466 0