ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2020 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์