ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแผงกั้นจราจรเหล็กแบบมีล้อ และกรวยจราจร