กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานเปรียบเทียบปรับ


 
งานเปรียบเทียบปรับ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- ตารางอัตราค่าปรับ กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
- ตารางอัตราเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนด
ความผิดเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พศ. ๒๔๙๙
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ปรับผู้ชำระบัญชี)
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่ยื่นงบการเงิน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่จดทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด)
- บันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบและชำระเงินค่าปรับ (ไม่นำงบดุล
เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล)
- แผนภูมิแสดงขั้นตอนการชำระค่าปรับ
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th