เข้าสู่ระบบ
หจก.มีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวและลาออก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีห้างหุ้นส่วนคนเดียว หุ้นส่วนผู้จัดการลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และไม่มีหุ้นส่วนคนใดๆ เข้ามาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร และหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลาออกแล้วยังต้องรับผิดในหนี้สินของห้างที่เกิดขึ้นหลังจากลาออกหรือไม่
nasty 26 กุมภาพันธ์ 2558 12:19:09 IP: 110.168.232.146
ความคิดเห็นที่ 1
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่ 2 จำพวกเสมอ คือ จำพวกจำกัดความรับ และ ไม่จำกัดความรับผิด
2. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นที่มีสิทธิเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการได้
3. หุ้นส่วนผู้จัดการ มีสิทธิขอลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1078/1 แต่ไม่มีสิทธิลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดได้ จะต้องร่วมรับผิดในหนี้สินของ ห้างหุ้นส่าวนจำกัดนั้นต่อไป ทั้งหนี้สินที่มีอยู่ก่อนการลาออก และลาออกไปแล้วก็ตาม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1025
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ ถ้ามีหุ้นส่วนผู้จัดการ 1 คน และลาออกไปแล้ว ไม่มีใครมาเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้จึงไม่มีผู้แทนเหลือเลย ที่จะทำการใด ๆ แทน ห้างหุ้นส่วนนี้ได้
5. เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้เหลือวิสัยที่ตั้งอยู่ต่อไปได้ ผู้เป็นหุ้นส่วน จึงอาจร้องขอให้ศาลสั่งเลิกห้างหุ้นได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1057
6. เมื่อห้างหุ้นส่วนเลิกกัน และชำระบัญชีเสร็จสิ้นเท่านั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงจะสิ้นสภาพบุคคล เมื่อจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเท่านั้น
ส.อนัตตา 03 มีนาคม 2558 10:09:30 IP: 10.6.12.63
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น
'); frameDoc.document.close(); setTimeout(function () { window.frames["frame1"].focus(); window.frames["frame1"].print(); document.body.removeChild(frame1); }, 500); return false; }