เข้าสู่ระบบ
ยื่นงบผ่านระบบ E-Filing
เข้าใจนะคะว่าที่ทางกรมอยากให้ทางผู้ประกอบการยื่นผ่านระบบออนไลน์ แต่ทางเราผู้ใช้ระบบก็อยากให้ทางกรม ช่วยปรับปรุงให้ระบบมันใช้งานง่าย ประมวลผลไว ซึ่งทางกรมพัฒเองทราบอยู่แล้วว่างบการเงิน หลาย ๆ ธูรกิจ ก็มักจะนำส่งช่วงใกล้ ๆ วันจะครบกำหนดส่ง ทำให้เกิดการใช้ข้อมูลพร้อมกันเยอะ ทำให้ระบบประมวลผลช้า อยากให้ทางกรมนำปัญหาข้อน้ไปแก้ไขค่ะ <br> คือถ้าเทียบกับระบบยื่นงบของสรรพากรแล้ว สรรพากรจะทำได้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ <br> ขอบพระคุณค่ะ
ธนวันต์ 29 พฤษภาคม 2561 18:54:23 IP: 111.223.48.246
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น