เข้าสู่ระบบ
เข้าระบบนำส่งงบการเงินไม่ได้หลายวันแล้ว
ต้องการเข้ายื่นนำส่งงบการเงิน พยายามมาหลายวันแล้วจนวันนี้วันที่ 5 มิถุนายน แล้วถ้าจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน แล้วยังไม่สามารถยื่นได้อีก ทางกรมพัฒฯจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับ ไม่เช่นนั้น บริษัทฯและผู้ทำบัญชีต้องเสียค่าปรับปกันอีกครับ
ธีระเดช 05 มิถุนายน 2561 12:59:21 IP: 111.223.48.246
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น