เข้าสู่ระบบ
error แบบนี้แก้ไขยังไงครับ
Error Code: xbrl_reportvalue <br> ค่าการรายงานของelementไม่ถูกต้อง จาก Linkbase <br> ช่องรายการที่ ชื่อรายการทางบัญชี <br> 168 element name = ProfitLossBeforeFinanceCostsAndIncomeTaxExpense child element = [element Name : tfrs-npae_Expenses value : Value [value=9137844.73, decimal=2, weight=null, lineNumber=167, xsiNil=]] contextRef = D_20160101_to_20161231_RestatedMember extendedLink = http://www.cmp.com/cmp-2017-12-31/role/StatementOfIncomeStatementOfComprehensiveIncomeByFunctionOfExpenseMultipleStepsOneStatement actual value = -9137844.7 report value in instance = -656783.5 <br> 167 element name = Expenses child element = [element Name : tfrs-npae_OtherExpenses value : Value [value=447883.7, decimal=1, weight=null, lineNumber=166, xsiNil=]] contextRef = D_20160101_to_20161231_RestatedMember extendedLink = http://www.cmp.com/cmp-2017-12-31/role/StatementOfIncomeStatementOfComprehensiveIncomeByFunctionOfExpenseMultipleStepsOneStatement actual value = 447883.7 report value in instance = 9137844.73
kobnaikala@gmail.com 04 มิถุนายน 2561 14:04:28 IP: 111.223.48.246
ความคิดเห็นที่ 1
test
a b 01 พฤษภาคม 2565 16:26:13 IP: 192.168.95.5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น