เข้าสู่ระบบ
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
ส่งงบการเงินผ่านกระดาษในเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่ได้ส่งผ่านทาง E-filing จะมีความผิดไหม หรือโดยปรับอะไรหรือเปล่า
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05 IP: 111.223.48.246
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น