เข้าสู่ระบบ
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
หากบริษัทที่เราไม่ได้เป็นผู้จัดทำบัญชี แต่ใช้ชื่อเราเป็นผู้จัดทำบัญชีในการนำส่งงบการเงินผ่านe-filing เราต้องดำเนินการยังไงในการยกเลิกรายการนำส่งงบการเงินดังกล่าว <br> ในเบื่องต้นได้แจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการไม่ให้มีชื่อเราเป็นผู้จัดทำงบการเงิน ซึ่งใช้ชื่อเราทั้งหมด4บริษัทด้วยกัน
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24 IP: 111.223.48.246
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น