เข้าสู่ระบบ
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
เนื่องจากได้ยื่ีนงบการเงินทาง e-filling แล้วแต่ไม่ได้ปริ้นแบบนำส่ง แต่มั่นใจว่าได้ยื่นแล้ว จะเป็นไปได้ไหมว่าระบบล่ม หรือ แต่พอมาเช็คดูแล้วแจ้งว่าไม่ได้ยื่นงบยการเงินในระบบเลย จึงสอบถามว่าจะเช็คได้หรือไม่ว่า เราได้ยื่นแล้ว เพราะทำให้เสียค่าปรับยื่นงบล่าช้า บริษัท ไทยไชน่า กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 0115556020093
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36 IP: 111.223.48.246
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น