เข้าสู่ระบบ
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
บริษัทจัดตั้งในปี 2534 เมื่อบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการ จึงไม่มีพนักงาน และไม่ได้ส่งงบการเงินเลย ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงคัดร้าง แต่บริษัทมีที่ดินซึ่งนำไปค้ำประกันเงินกูู้ยืมจากธนาคารให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ผิดนัดชำระหนี้ทางธนาคารจึงจะดำเนินการทางกฎหมาย ดังนั้นทางธนาคารจึงไปร้องขอต่อศาล ขอให้บริษัทคืนสู่สภาพตามเดิมแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงต้องการจัดทำบัญชี และนำส่งงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ไปติดต่อขอคัดงบการเงินที่เคยส่งครั้งล่าสุดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ แต่ปรากฎว่า ในอดีตทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังไม่ได้สแกนงบการเงินเข้าระบบคอมพิวเตอร์เก็บไว้ ส่วนเอกสารที่เป็นกระดาษได้ถูกน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่เสียหายไปหมดแล้ว บริษัทจึงได้ไปติดต่อขอคัดงบการเงินและแบบภาษีในอดีตกับทางกรมสรรพากร ซึ่งทางกรมสรรพากรแจ้งว่าไม่ได้เก็บเรื่องไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนเอกสารที่เป็นกระดาษนั้นหลายปีแล้ว จึงมีการทำลายแล้ว จึงไม่สามารถหาข้อมูลใดๆ ให้ได้เลย ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ในขณะนี้ทราบข้อมูลเพียงว่าบริษัทมีที่ดินติดค้ำประกันกับธนาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น กรณีเช่นนี้บริษัทควรจะเริ่มต้นจัดทำงบการเงินอย่างไรต่อไป และควรจะเริ่มจัดทำงบการเงินปีใด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย <br> และในส่วนของงบการเงิน ผู้สอบบัญชีจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือแสดงความเห็นแบบปกติ และบริษัทควรต้องเปิดเผยข้อมุลอะไรบ้าง <br> **** ทั้งกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชี ต่างก็ไม่รู้จะเริ่มต้นกับรายการดังกล่าวอย่างไร รบกวนขอคำแนะนำด้วยคะ <br> ขอบคุณคะ
พัชรินทร์ เหลืองรุจินันท์ 03 ตุลาคม 2561 17:45:07 IP: 111.223.48.246
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น