เข้าสู่ระบบ
การบันทึกหุ้นส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมีคนเดียว
จะยื่นขอจดทะเบียนร้านค้า ซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียว โดยคลิกเลือก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล เจอปัญหาว่าต้องกรอกรายละเอียดหุ้นส่วนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งเราเป็นเจ้าของคนเดียว ต้องทำยังไงคะ หรือว่าเลือกประเภทผิด
วรินทร ภาคภูมิ 12 ธันวาคม 2561 14:06:21 IP: 203.154.104.253
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น