เข้าสู่ระบบ
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ(เดิม)ได้
เนื่องจากได้สมัครสมาชิกเพื่อค้นหาขอมูลสถานออกกำลังในกทม.ตามคำแนะนำขอพนังงานกรมพัฒนาธุรกิจ แต่เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถสามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะ จึงไม่สามารถนำข้อมูลของหมวดธุรกิจ 93112 (R : ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ) มาค้นหาได้ จำเป็นต้องนำข้อมูลมาใช้ในงานวิทยานิพนะ์ปริญญาตรี สามารถแก้ไขหรือทราบข้อมูลทางใดได้บ้างคะ โทรไปที่ 1570 ไม่มีคู่สายรับ
ศศิพิมล พรชลิตกิตติพร 18 มกราคม 2562 18:01:51 IP: 203.154.104.253
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น