เข้าสู่ระบบ
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นำส่งบอจ.5 โดยใช้ ExcelXBRL Version ใหม่ 4.0 กรอกเลขบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อนำส่งเข้า e-filling ระบบขึ้นสถานะอนุมัติแล้ว สั่งพิมพ์แบบบอจ.5 ช่องเลขบัตรฯ ไม่มีข้อมูลเลขบัตรฯแสดงให้ ต้องแก้ไขอย่างไรคะ
นลัทพร โควนิช 02 พฤษภาคม 2562 09:07:46 IP: 203.154.104.253
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น