เข้าสู่ระบบ
สอบถามการเปิดร้านเพ้นเล็บ ต่อขนตา
สอบถามเรื่องเปิดร้านรับเพ้นเล็บ ทาสีเจล ต่อขนตา ร้านนี้จะเปิดโดยมีหุ้นส่วน2คน (เราและเพื่อน) แบบนี้ต้องจดทะเบียนอะไรบ้างไหมคะ และสถานที่ๆใช้เปิดร้านเป็นชั้น1ของอาคารพานิชย์ และจะมีการติดป้ายหน้าร้าน เราต้องขออนุญาติอะไรบ้างไหมคะ ก่อนจะทำการเปิดร้านได้ค่ะ
ฐปนัท ผมงาม 25 กุมภาพันธ์ 2563 11:11:44 IP: 203.150.79.217
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณฐปนัท ผมงาม

กรณีที่ท่านและเพื่อนตกลงประกอบการร่วมกันเป็นหุ้นส่วน ตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไป ท่านสามารถจัดตั้งกิจการการในนาม ห้างหุ้นส่วนสามัญได้ โดยเมื่อท่านได้ทำหนังสือสัญญาตกลงประกอบการร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรียกว่า สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือสัญญาเข้าหุ้น ตามที่กฎหมายของสรรพากรกำหนด แล้วนั้น ท่านและเพื่อนก็สามารถประกอบการร่วมกันในนามห้างหุ้นส่วนสามัญได้เลย ส่วนห้างนี้จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยหรือไม่ ต้องมาดูกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ประกอบด้วย ซึ่งกรณีของท่านไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากธุรกิจที่ท่านประกอบการร่วมกับเพื่อนไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายทะเบียนพาณิชย์

กิจการภายใต้บังคับกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ http://www.dbd.go.th/download/data_srevice/1_3.pdf
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น