เข้าสู่ระบบ
ต้องการจดทะเบียนสำนักพิมพ์ ขายออนไลน์
- ผมพิมพ์หนังสือเอง ขายผ่ายทางเว็บไซต์ ผมต้องจดทะเบียนประเภทใด อย่างไรครับ - ผมสามารถจดทะเบียนเป็นสำนักพิมพ์ได้ไหม - ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างครับ - มีการคำนวณ เสียภาษีอย่างไรบ้างครับ
ศรายุธ ศรีทับทิม 03 มีนาคม 2563 11:57:02 IP: 203.150.79.217
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณศรายุธ ศรีทับทิม

ตามที่สอบถามมา ไม่แน่ใจว่าท่านอาจต้องการถามว่า การทำกิจการสำนักพิมพ์ และขายสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ได้ ไม่ว่าจะทางช่องทางทั่วไป หรือช่องทางออนไลน์ มีหน้าที่ต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ อย่างไร นั้น

ทางกรมขอเรียนว่า กรณีผู้ประกอบการที่มีการผลิตสินค้าในวันใดวันหนึ่งรวมมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และอาจจะมีการขายสินค้าที่ผลิตได้นั้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปต่อวัน ก็ถือว่าท่านมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามบังคับกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ โดยท่านต้องประกอบการเป็นประจำตามอาชีพปกติ พร้อมทั้งมีที่ตั้งสำนักงานเป็นอาคารถาวร มีหลักแหล่งชัดเจนตรวจสอบได้ พร้อมทั้งขึ้นป้ายร้านให้ถูกต้อง ณ ที่ตั้งสำนักงานที่ท่านทำกิจการ

ในส่วนของหน้าที่ผู้ประกอบการ นั้น เนื่องจากกิจการสำนักพิมพ์ มีหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่น ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาตประกอบการดังกล่าว เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ของ กทม. หรือกองสาธารณะสุขของเทศบาล/อบต.ในท้องที่ สำหรับขออนุญาตประกอบการที่เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ด้วย และก็ยังมีองค์กรต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ที่ท่านอาจต้องติดต่อ เป็นต้น
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น