เข้าสู่ระบบ
การจดจัดตั้งบริษัทแบบหุ้นบุริมสิทธิ์
ผมอยากทราบว่าการจดจัดตั้งบริษัทแบบที่มีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ผิดกฏหมายหรือไม่ครับ โดยคนไทย A ที่ถือ48
มาซาคาสุ จินกุ 14 มีนาคม 2563 16:39:47 IP: 203.150.79.217
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น