เข้าสู่ระบบ
บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาทะเบียนพาณิชย์ผ่านช่องทสงออนไลน์ได้หรือไม่
ทะเบียนพาณิชย์ที่บุคคลธรรมดาจดจัดตั้ง สามารถถูกค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่ โดยวิธีการแค่ค้นหาโดยชื่อนามสกุลของผู้จดจัดตั้ง
Wa Wa 15 เมษายน 2563 14:58:01 IP: 172.26.2.2
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณ Wa Wa

ในการตรวจค้นข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ปัจจุบัน กฎหมายกำหนดให้สามารถขอดำเนินการได้ที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เขต เทศบาล/อบต.ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เท่านั้นครับ

ทั้งนี้ ทางกรมได้พัฒนาระบบตรวจค้นข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ทางออนไลน์ คาดว่าจะเริ่มใช้เร็วๆ นี้ครับ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น