เข้าสู่ระบบ
การเรียกค่าหุ้นหลังเลิกบริษัท
ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษัท กรรมการได้เรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นบางรายกลับไม่ชำระ ภายหลังจากเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่เสร็จการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชียังสามารถเรียกค่าหุ้นพร้อมดอกเบี้ยและริบหุ้นได้อีกหรือไม่
ณัฏฐนันท์ ผจงจิตวรกุล 29 พฤษภาคม 2563 13:42:23 IP: 172.26.2.2
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น