เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ถือหุ้นบริษัทที่ได้รับสิทธิ BOI
ข้าพเจ้านายฐิติ วิรทัศนุสรณ์ เป็นตัวแทนประสานงานดำเนินการของบริษัท มีแคน แอพ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนสอบถามเนื่องจากผู้บริหารบริษัท มีแคน แอพ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ในการจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน โดยต่างชาติถือหุ้นเกินกว่า 50% หลังจากนั้นทางผู้บริหารบริษัทต้องการถือหุ้นทั้งหมด 100% และจำนวนผู้ถือหุ้นจากเดิม 3 คนเหลือเพียง 1 คน คำถาม: การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ 100% เข้าใจว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน แต่จำนวนผู้ถือหุ้นจากเดิม 3 คน เหลือเพียง 1 คน จะสามารถกระทำได้หรือไม่ ขอแสดงความนับถือ นายฐิติ วิรทัศนุสรณ์ 0816448808
ฐิติ วิรทัศนุสรณ์ 02 มิถุนายน 2563 10:44:08 IP: 172.26.2.2
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น