เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
จำนวนผู้ถือหุ้นบริษัทที่ได้รับสิทธิ BOI
ฐิติ วิรทัศนุสรณ์ 2 มิถุนายน 2563 10:44:08
2371 0
การเรียกค่าหุ้นหลังเลิกบริษัท
1340 0
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (รายได้รับล่วงหน้า กับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา)
สุภาวดี เกตุพิมล 28 พฤษภาคม 2563 17:28:25
2277 0
สบช.3
Tunwalai Punpet 26 พฤษภาคม 2563 10:47:29
1853 0
หนังสือรัยรอวและสำเนา
เสกสิทธิ์ ไชยโยธา 12 พฤษภาคม 2563 20:56:46
2007 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
22 พฤษภาคม 2563 12:48:58
ธุรกิจ รับเขียนแผนธุรกิจ สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ไหม
Sirachach Mothina 3 พฤษภาคม 2563 20:35:23
1225 0
Hello
Time Hacker 24 เมษายน 2563 05:08:03
1176 0
บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาทะเบียนพาณิชย์ผ่านช่องทสงออนไลน์ได้หรือไม่
Wa Wa 15 เมษายน 2563 14:58:01
11902 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
24 เมษายน 2563 12:01:30
การยื่นขอแก้ไขชื่อกรรมการผู้ลงนาม
มาซาคาสุ จินกุ 14 มีนาคม 2563 16:42:30
1425 0
การจดจัดตั้งบริษัทแบบหุ้นบุริมสิทธิ์
มาซาคาสุ จินกุ 14 มีนาคม 2563 16:39:47
1191 0
การขอเข้าพบกรม
มาซาคาสุ จินกุ 13 มีนาคม 2563 18:31:12
1390 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
16 มีนาคม 2563 15:26:35
รายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน
Ravipa Charoenkoop 11 มีนาคม 2563 08:57:58
3795 0
การถือหุ้นข้าราชการ
1252 0
กรณีชื่อที่จองหมดอายุ
จุ้ย พิบูรณ์ 10 มีนาคม 2563 09:46:57
1210 0
การประชุมผู้ถือหุ้น
ดารุณี ไชยพรม 6 มีนาคม 2563 15:54:16
1427 0
ทายาทหุ้นสวนผู้จัดการตาย
อุสา พวงมณี 5 มีนาคม 2563 13:24:49
1212 0
หนังสือมอบอำนาจ
สุธาสินี แซ่ฟู 3 มีนาคม 2563 19:40:50
2781 0
สอบถามการเปิดร้านเพ้นเล็บ ต่อขนตา
ฐปนัท ผมงาม 25 กุมภาพันธ์ 2563 11:11:44
6026 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
3 มีนาคม 2563 16:06:16
ตรวจสอบใบทะเบียนพานิชณ์ แชร์ลูกโซ่
เขทนันท์ ขวัญแก้ว 22 กุมภาพันธ์ 2563 09:21:36
5669 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
10 มีนาคม 2563 10:59:11
ใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล
ปภาวี พิพัฒนลักษณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563 12:54:09
2262 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ
อนัน ทองประ 6 มีนาคม 2563 02:08:22
4194 0
สินเชื่อธุรกิจ
อนัน ทองประ 6 มีนาคม 2563 02:01:18
2177 0
ต้องการจดทะเบียนสำนักพิมพ์ ขายออนไลน์
ศรายุธ ศรีทับทิม 3 มีนาคม 2563 11:57:02
3866 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
16 มีนาคม 2563 15:17:51
การตั้งบริษัทเป็น Joint Venture
ชาคริยา แก้วอ่วม 16 ธันวาคม 2562 15:02:50
1478 0
พนักงานราชการหน่วยงานของรัฐ จดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่คับ
อดิศักดิ์ มากเจริญ 7 พฤศจิกายน 2562 16:21:07
2121 0
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
สรวิชญ์ รักชาติ 12 กันยายน 2562 11:02:20
1498 0
จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มกรรมการ เพิ่มทุน บริษัทจำกัด
เสาวรส แจ่มแจ้ง 9 กันยายน 2562 01:27:02
1409 0
ปริ้นใบเสร็จจดทะเบียนไม่ออก(จดทะเบียนออนไลน์)
parichat suwannachot 21 สิงหาคม 2562 14:12:25
1920 0
สมัครสมาชิกในระบบไม่ได้
ปพิชญา แสงทอง 22 กรกฎาคม 2562 21:56:31
1168 0
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สร้อยฟ้า หน่อแก้ว 28 มิถุนายน 2562 09:44:11
2065 0
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
1250 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
1326 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา ทองภู 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
1237 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี กิมิพันธ์ 28 เมษายน 2562 15:40:40
1203 0
บอจ.5
รัตติกาล เกตรา 17 เมษายน 2562 11:00:35
1320 0
ชื่อจดทะเบียน
จารุณี สีดำ 10 เมษายน 2562 23:37:10
5911 2 Jindaporn widenhorn
12 ธันวาคม 2562 21:15:55
ต้องการเปลี่ยนอักษรที่คล้ายกันในการจองชื่อบริษัท
ภัทรปพร ทองอุดร 8 มีนาคม 2562 13:53:29
1207 0
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ(เดิม)ได้
1309 0
ขายของใน lazada ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม
ดาวเรือง ตันประกาศ 28 ธันวาคม 2561 13:09:18
4665 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
4 มกราคม 2562 10:00:51
การบันทึกหุ้นส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมีคนเดียว
วรินทร ภาคภูมิ 12 ธันวาคม 2561 14:06:21
1176 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวลฉวี แน่นหนา 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
1218 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร โควนิช 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
1602 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
1210 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
รณิดา เกษมนพกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
1263 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
1408 0
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
1431 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
1563 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
1604 0
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
1603 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
1590 0
ส่งงบการเงินผ่าน e-filing งบปี 2560
พรทิพย์ 25 มิถุนายน 2561 12:43:20
1494 0
ส่งงบการเงิน ปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สุจินตนา หวังไพบูลย์ 21 มิถุนายน 2561 14:16:02
1700 0
error แบบนี้แก้ไขยังไงครับ
kobnaikala@gmail.com 4 มิถุนายน 2561 14:04:28
1712 1 a b
1 พฤษภาคม 2565 16:26:13
เข้าระบบนำส่งงบการเงินไม่ได้หลายวันแล้ว
ธีระเดช 5 มิถุนายน 2561 12:59:21
1402 0
รหัสผู้ใช้งานและพาสเวิร์ด ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงเป็นบริษัทจำกัด
วี 4 มิถุนายน 2561 16:29:56
1580 0
การกรอกงบ
กฤตภรณ์ 3 มิถุนายน 2561 23:56:06
1342 0
key ชื่อผู้ถือหุ้นใน สบช.3 ผิด 1 ราย
1379 0
ยื่นงบ e-filing
กานต์ 31 พฤษภาคม 2561 00:23:00
2045 0
จะขยายเวลาไม๊
ชมนาด คำประยูร 30 พฤษภาคม 2561 12:12:19
1296 0
ยื่นงบผ่านระบบ E-Filing
ธนวันต์ 29 พฤษภาคม 2561 18:54:23
53326 0