พาณิชย์ ดึงกูรู Alibaba.com และเอกชนไทย ช่วยเจาะลึกเทคนิคการตลาด ปั้นพ่อค้าแม่ค้าหน้าจอ...ให้เฉิดฉายบนโลกธุรกิจออนไลน์อย่างอินเตอร์

พาณิชย์ ดึงกูรู Alibaba.com และเอกชนไทย ช่วยเจาะลึกเทคนิคการตลาด
ปั้นพ่อค้าแม่ค้าหน้าจอ...ให้เฉิดฉายบนโลกธุรกิจออนไลน์อย่างอินเตอร์
 
                  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดติวเข้มผู้ประกอบการออนไลน์ไทย พร้อม Go inter โดยผนึกกำลัง Alibaba ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ของโลก และบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เป็นทีมพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะความรู้ ให้คำปรึกษาทั้งระดับเบื้องต้นและก้าวหน้า ก่อนต่อยอดพัฒนาและผลักดันธุรกิจโกอินเตอร์
                 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฐ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้เข้าสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีอัตราการขยายตัวเติบโตแบบก้าวกระโดด และสอดรับกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรมฯ จึงร่วมมือกับ Alibaba ตลาดออนไลน์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกของประเทศจีน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ thaitrade.com และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ด้าน e-Commerce ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพการตลาดของตนเองไปสู่ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ พื้นฐาน (Beginner) จำนวน 3 รุ่น และหลักสูตร ก้าวหน้า (Advance) เพื่อการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ จำนวน 3 รุ่น
                  สำหรับหลักสูตร 'พื้นฐาน' รุ่นที่ 1 กรมฯ ได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Thomus Ho ตำแหน่ง Country Manager Alibaba.com บริษัท อาลี บาบากรุ๊ป และ คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เรดดี้ แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปรายใหญ่ในประเทศไทย มาปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "The new generation of e-commerce" กล่าวถึงภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจออนไลน์ปี 2559 พร้อมแนะนำเว็บไซด์ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าสู่ตลาด Alibaba.com การสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ขาย รวมถึงการให้คำปรึกษาแบบ Private Consult ที่จะเจาะลึกรายธุรกิจ การอบรมในหลักสูตรนี้มีผู้ตอบรับให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 218 ราย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจประเภทสินค้าแฟชั่น สปาและสุขภาพ และเครื่องประดับ ตามลำดับ
                ในวันนี้ (25 มีนาคม 2559) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร 'ก้าวหน้า' (Advance) รุ่นที่ 1 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) โดยมีคุณบุรินทร์ เกล็ดมณี บริษัท เรดดี้ แพลนเน็ต จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจากกรมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอาทิ เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีศักยภาพในการส่งออกสินค้า เป็นต้น โดยจะต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์เชิงลึกเพื่อสามารถขายสินค้าได้จริงในเว็บไซต์ Alibaba.com เรียนรู้ขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ เทคนิคการลงขายสินค้า และวิธีใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อสร้างโอกาสขายสินค้า อาทิ Biz Trend เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด, Hot Keyword ช่วยในการค้นหาสินค้า, Advisor Tool ประเมินผลการขายและให้คำแนะนำ และ Performance overview เครื่องมือวัดผลการทำงานในเว็บไซต์ และช่วงสุดท้ายของการอบรมจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เรดดี้ แพลนเน็ต จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเว็บไซด์ Alibaba.com เป็นอย่างดี
                 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และติดตามการเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมในรุ่นต่อไปได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 5959-61 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา
 
*******************************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                               ฉบับที่ 42 / 25 มีนาคม 2559