กรมพัฒน์ฯ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรเฟ้นหาสุดยอดร้านค้าออนไลน์ไทย

กรมพัฒน์ฯ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรเฟ้นหาสุดยอดร้านค้าออนไลน์ไทย
ในการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award)
เพื่อกระตุ้นธุรกิจ e-Commerce ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เฟ้นหาสุดยอดร้านค้าออนไลน์ไทย การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้มแข็ง แข่งขันได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
                   นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้มีมาตรฐาน คุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ กรมฯ จึงจัดประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดร้านค้าออนไลน์ไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล
                   "ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้อย่างยั่งยืน นั่นคือ การได้รับการยอมรับในมาตรฐาน ของเว็บไซต์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยการันตีภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ คือ การได้รับรางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ทั้งนี้ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ e-commerce 2) ด้านการตลาดสร้างสรรค์ 3) ด้านความน่าเชื่อถือ e-commerce โดยเว็บไซต์ที่ชนะการประกวดนอกจากจะได้รับรางวัลแล้ว ยังจะได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย และสิทธิพิเศษ!! ผู้ผ่านคุณสมบัติการประกวดรางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) 100 ท่านแรก จะได้รับบัตรเข้าร่วมงาน e-biz Expo Conference 2016 มูลค่า 3,500 บาท ฟรี!
                  ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครร่วมประกวดรางวัล Best e-Commerce Website Award ได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0 2547 5961 อีเมล์ : e-commerce@dbd.go.th เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/DBDeCommerce
 
**************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                    ฉบับที่ 64 / 16 พฤษภาคม 2559