กระทรวงพาณิชย์ เปิดหลักสูตรอบรมแนะเทคนิคการเลือกซื้อแฟรนไชส์

กระทรวงพาณิชย์ เปิดหลักสูตรอบรมแนะเทคนิคการเลือกซื้อแฟรนไชส์
ให้นักลงทุนมือใหม่ พร้อมจำลองตลาดแฟรนไชส์ให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย
เลือกช็อปแฟรนไชส์ได้อย่างมั่นใจกว่า 20 แบรนด์
 
                  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมสร้างความรู้แบบครบวงจรสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุน แนะนำตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น ในธุรกิจ กลยุทธ์เจรจาต่อรอง และประเมินความพร้อมที่จะเป็นเถ้าแก่ พร้อมเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ กว่า 20 แบรนด์ เผยธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีพื้นที่และโอกาสรุกตลาดทั้งไทยและโลกได้อีกมาก
                 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (20 มิ.ย.59)กรมฯ ได้จัดกิจกรรม "เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์" ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ตั้งแต่ระบบแฟรนไชส์ในเบื้องต้น กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์ รวมไปถึงการประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์หลักคิดในการลงทุนแฟรนไชส์ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟรนไชส์อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ จากภาควิชา Franchise Management มหาวิทยาลัยมหิดล
                นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดพื้นที่ Show Case ธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 20 แบรนด์ ประกอบไปด้วย ธุรกิจอาหาร บริการ และค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการภายในงาน โดยเป็นโอกาสสำคัญที่เจ้าของธุรกิจหรือแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) จะได้พบปะนำเสนอธุรกิจกับนักลงทุนหรือ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้โดยตรง และสามารถเจรจาซื้อ-ขายธุรกิจได้ภายในวันเดียวกันด้วย
                อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัจจุบันตลาดแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าการค้าสูงถึง 250,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในประเทศ และยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากเพราะได้รับความนิยมจากผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ ดังนั้น กรมฯ จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ให้แก่แฟรนไชส์ซีที่จะเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเข้าใจในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ พร้อมกับพัฒนาแฟรนไชส์ซอร์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุนและยกระดับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตลอดจนขยายเครือข่ายธุรกิจไปสู่สากล"
              ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,250 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.59) ในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลถึง 961 ราย แบ่งธุรกิจเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1) ธุรกิจค้าปลีก 454 ราย 2) บริการ 237 ราย 3) อาหารและเครื่องดื่ม 189 ราย 4) ความงามและสปา 47 ราย 5) การศึกษา 34 ราย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในธุรกิจประเภทดังกล่าวข้างต้น ให้มีมาตรฐานและสร้างศักยภาพพร้อมขยายสู่ตลาดโลก ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งที่ได้พาแฟรนไชส์ซอร์ไปนำเสนอธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายยังต่างประเทศจนผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 22 ราย สามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังประเทศต่างๆ ได้ถึง 37 ประเทศ อาทิ ประเทศในอาเซียน ญี่ปุ่น อังกฤษ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ และอเมริกา เป็นต้น
 
---------------------------------------------------
ที่มา: กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                 ฉบับที่ 77 / 20 มิถุนายน 2559