การจดทะเบียนธุรกิจเดือนสิงหาคม 2559

การจดทะเบียนธุรกิจเดือนสิงหาคม 2559
 
                       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้