กรมพัฒน์ฯ ขนแฟรนไชส์ 50 แบรนด์ บุกงาน!! มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 18

กรมพัฒน์ฯ ขนแฟรนไชส์ 50 แบรนด์ บุกงาน!! มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 59 ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต
ดันธุรกิจแฟรนไชส์นำเสนอตลาด ก่อนขยายไปได้อีกไกล
 
                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งแฟรนไชส์ในสังกัด 50 ธุรกิจ ร่วมงานแสดงธุรกิจ แฟรนไชส์ "มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 18" จัดระหว่างวันที่ 6-9 ต.ค. 59 ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต เปิดโอกาสครั้งใหญ่ให้แฟรนไชส์เจอนักลงทุนและเจรจาธุรกิจซื้อ-ขายแฟรนไชส์ได้ทันที พร้อมขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเติบโตก้าวกระโดด
                            นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าในวันนี้ (6 ต.ค.59) กรมฯ นำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการส่งเสริมของกรมฯ เข้าร่วมนำเสนอสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 18" จัดระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต สำหรับงานในครั้งนี้เป็นการรวบรวมหลากหลายธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจที่น่าลงทุนในประเภทต่างๆ มานำเสนอ แก่ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ อาทิ ธุรกิจประเภทอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจความงามและสปา ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจบริการ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้สนใจลงทุนและผู้เข้าร่วมงานจะสามารถเจรจาซื้อ-ขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์และเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความสนใจ ของตนเอง
                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้มแข็งมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจ ด้วยระบบแฟรนไชส์เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็น กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
                           การนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 18 ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรมฯ จะนำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมเปิดตลาดในงานแสดงสินค้าระดับใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ที่ผ่านมาได้นำแฟรนไชส์เข้าร่วมงานแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวม 96 ราย โดยครั้งแรกได้พาผู้ประกอบการจำนวน 44 ราย ไปแสดงธุรกิจที่งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2016 ครั้งที่ 12 (TFBO) และครั้งที่ 2 เข้าร่วมงาน RetailEX ASEAN 2016 จำนวน 52 ราย โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าชมสินค้า ตลอดจนประสบความสำเร็จในการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ
                          สำหรับการเข้าร่วมงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 18 นับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์มาเกินครึ่งทางแล้ว กรมฯ จึงคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีเช่นเดิม และช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคงแน่นอน และในครั้งที่ 4 กรมฯ จะพาแฟรนไชส์ไปร่วมงาน ESAN SME Lifestyle Fair 2016 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ อันจะทำให้ แฟรนไชส์ที่กรมฯ พาเข้าร่วมงานสามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการของตนเองให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย
 
**************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                   ฉบับที่ 121 / 6 ตุลาคม 2559