พาณิชย์' จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

พาณิชย์' จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี
จัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" เริ่ม 1 ธ.ค.59 - 31 ม.ค.60
เครือข่ายกว่า 6,000 ร้านค้า ใน 60 จังหวัด ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20 - 80%
 
                         "กระทรวงพาณิชย์" จับมือ "สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย" และ ร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี จัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" วาระพิเศษ ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-80% ระหว่าง 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า 6,000 ร้านค้า ใน 60 จังหวัด ร่วมจัดงานฯ คาดจบงานมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท และลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
                          นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และห้างสรรพสินค้า ลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ในส่วนของ "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีดำริให้กรมฯ ร่วมมือกับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมลดราคาสินค้า ภายใต้ชื่องาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" ซึ่งจะจัดเป็นวาระพิเศษ โดยจะมีการลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-80% เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างมาก"
                          การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" วาระพิเศษนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - วันที่ 31 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 2 เดือน มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า 6,000 ร้านค้า ใน 60 จังหวัด เข้าร่วมจัดงานฯ โดยเฉพาะการลดราคาสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า "สินค้าเฮ้าส์แบรนด์" จะเข้าร่วมลดราคาถึง 80% ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวสินค้าที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น จำหน่าย และบริโภคในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ก่อนที่จะขยายเป็นสินค้าในระดับจังหวัดต่อไป โดยคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท และลดภาระค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า 100 - 150 ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" จัดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ โดยได้ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้นรวม 9 ครั้ง มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 3,954 ล้านบาท การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ 1) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2) ระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน เกิดจากความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย์ และภาคธุรกิจ ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งปลีกทั่วประเทศ
                          นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ได้ร่วมกันจัดทำข้าวถุง "โชวห่วย ช่วยชาวนา - ข้าวดีมีราคา ชาวนามีสุข" เพื่อ "ทำดีถวายพ่อหลวง" โดยนำข้าวสารที่รับซื้อจากชาวนาโดยตรงมาบรรจุถุงและนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ที่เดินทางจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้วย จำนวน 20,000 ถุง และเตรียมนำแจกจ่ายให้แก่องค์กรการกุศลอื่นๆ ที่ต้องการ"
                           ก่อนหน้านี้ "สมาคมการค้าส่งปลีกไทย" ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือชาวนา ในการบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ในกิจกรรม "โชวห่วย...ช่วยชาวนา" โดยได้ดำเนินการ 2 รูปแบบ ผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ คือ แบบที่ 1 ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบจะเปิดพื้นที่ให้ชาวนาที่มีความพร้อมนำข้าวมาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าพื้นที่ แบบที่ 2 กรณีที่ชาวนาสามารถสีข้าวและบรรจุถุงได้เอง ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบจะรับซื้อไว้เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคต่อไป"
 
******************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                            ฉบับที่ 132 / 30 พฤศจิกายน 2559