พาณิชย์ฯ ดันผู้ประกอบการใช้ "โมเดลแฟรนไชส์" ขยายธุรกิจ

พาณิชย์ฯ ดันผู้ประกอบการใช้ "โมเดลแฟรนไชส์" ขยายธุรกิจ
 
                     กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ "โมเดลแฟรนไชส์" ในการขยายธุรกิจอย่างเต็มที่ ทั้งสร้างแฟรนไชส์รายใหม่ และนำแฟรนไชส์รายเดิมที่ผ่านการพัฒนาและมีศักยภาพในการขยายโอกาสทางการตลาดเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ (Exhibition) และร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "แฟรนไชส์ เป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุนและเวลา ซึ่งขณะนี้ มีหลายธุรกิจให้ความสนใจนำ "โมเดลแฟรนไชส์" มาใช้ในการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจความงามและสปา ปัจจุบันมีจำนวนแฟรนไชส์ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้การพัฒนาและสนับสนุนกว่า 862 ราย โดยในจำนวนนี้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดกว่า 200 ราย
                     ในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมเปิดตลาดในงานแสดงสินค้าระดับใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในประเทศได้กำหนดพาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยที่ผ่านมา ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานต่างๆ แล้ว จำนวน 3 ครั้ง รวม 146 กิจการ มีมูลค่าซื้อขายธุรกิจฯ กว่า 150 ล้านบาท
                     และในระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม นี้ กรมฯ ได้นำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 59 กิจการ ในการส่งเสริมของกรมฯ เข้าร่วมนำเสนอสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน "ESAN SME Lifestyle Fair" ซึ่งถือว่าเป็นงานแฟร์ใหญ่ส่งท้ายปีในภาคอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 25 กิจการ ธุรกิจการศึกษา 7 กิจการ ธุรกิจบริการ 12 กิจการ ธุรกิจค้าปลีก 9 กิจการ และธุรกิจความงามและสปา 6 กิจการ ซึ่งงาน "ESAN SME Lifestyle Fair" เป็นงานแฟร์ที่รวบรวมผู้ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท โดยหนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ธุรกิจแฟรนไชส์จะได้ไปเปิดตลาดให้เป็นที่รู้จักในภาคอีสาน รวมถึงผู้สนใจที่จะลงทุนและผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมเจรจาซื้อ-ขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์และเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความสนใจของตนเอง
                    ในส่วนต่างประเทศกำหนดนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจและเจรจาธุรกิจ ทั้งหมด 7 ครั้ง (7 ประเทศ) โดยที่ผ่านมาได้นำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานฯ แล้ว จำนวน 6 ครั้ง รวม 158 กิจการ ในประเทศเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม มีมูลค่าซื้อขายธุรกิจฯ กว่า 250 ล้านบาท และในระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2559 กรมฯ มีแผนที่จะนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 25 กิจการ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการปิดท้ายปี สำหรับปี 2560 ขณะนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์" (Franchise B2B รุ่นที่ 19) จำนวน 180 ธุรกิจแล้ว ซึ่งกรมฯ จะคัดเลือกธุรกิจที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการใช้โมเดลแฟรนไชส์เพื่อขยายธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
 
**************************************************
 ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                 ฉบับที่ 133 / 1 ธันวาคม 2559