พาณิชย์' สร้างโอกาสทางการค้า จัดหาตลาดให้ SMEs ผ่านโครงการ "SME Marketplace ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ"

พาณิชย์' สร้างโอกาสทางการค้า จัดหาตลาดให้ SMEs
ผ่านโครงการ "SME Marketplace ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ"
 
                    ประชารัฐผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม"SME Marketplace ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ" ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สงขลา (หาดใหญ่) เชียงราย อุบลราชธานี และระยอง สร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs และต่อยอดธุรกิจกว่า 1,000 ราย มีมูลค่าทางการค้ารวมกว่า 35 ล้านบาท และระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม นี้ ได้กำหนดจัดงานรวมสุดยอด SMEs ส่งท้ายปลายปี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "คณะกรรมการส่งเสริม SMEs และ Startup ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม"SME Marketplace ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ" ใน 5 พื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สงขลา (หาดใหญ่) เชียงราย อุบลราชธานี และระยอง โดยเริ่มจัดกิจกรรมฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกพื้นที่ กว่า 1,000 ราย ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารวมกว่า 35 ล้านบาท"
                  "การดำเนินงานในแต่ละครั้ง ทุกหน่วยงานในนามประชารัฐได้ร่วมกันคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ และคัดเลือกสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า โดยทางเซ็นทรัลฯ ได้สนับสนุนการจัดงานและจัดหาพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดในแต่ละจังหวัดมากขึ้น สำหรับผู้บริโภคในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ซึ่งถือว่าเป็นการอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกัน โดยเป้าหมายสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ไม่เฉพาะแค่การจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ และมีสินค้าที่มีคุณภาพ ยังสามารถขยายตลาดให้กว้างมากขึ้นได้ในอนาคต และมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาจากเครือเซ็นทรัลในการคัดเลือกให้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาต่างๆ ทั่วประเทศต่อไปอีกด้วย"
                  และในระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม นี้ ได้กำหนดจัดงาน "SME Marketplace ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี ถือเป็นการรวมพลังของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และ Startup ครั้งสำคัญในการจัดกิจกรรมฯ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่สินค้ามีความโดดเด่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน น่าสนใจ และได้ร่วมกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าในแต่ละพื้นที่มาแล้ว มากกว่า 100 ราย รวมทั้ง ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาร่วมงานฯ เพื่อส่งมอบความสุขให้ทั้งแก่ผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่กำลังจะมาถึง
 
******************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                   ฉบับที่ 134 / 3-5 ธันวาคม 2559