แนวทางในการดำเนินงาน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประเด็น "แนวทางในการดำเนินงาน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ณ ห้องประชุม ชั้น 17
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560