การเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Registration)

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์สดประเด็น " การเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Registration) ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ สถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV (ช่อง 9 อสมท.)
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560