ธงฟ้าประชารัฐ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิตใหม่) ตามนโยบายของนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560